Нова инициатива ще насърчава футбола да намали своя въглероден отпечатък

Макар Football4Climate да е основно съсредоточена в Европа, програмата вече се разширява в Азия, обхващайки страни като Китай, Индия и Япония